Solárium

UV záření a princip opalování

 

UV zdroje kombinují v určitých poměrech  (poměr UVB/UVA je od 0,7% až do 100%) UVA a UVB záření. Každé z těchto elektromagnetických záření má svoji vlnovou délku (UVB – středněvlnné  v rozsahu vlnových délek 290 – 320.10-19m, UVA – dlouhovlnné v rozsahu vlnových délek 320 – 400.10-19m) a svůj nezastupitelný význam při opalování.

 

Opálení není v principu nic jiného, než vlastní tělesná ochrana proti slunečnímu záření. Působením záření UV-B se aktivují zvláštní buňky pokožky (melanocity), aby vytvářely intenzivněji bílé melaninové pigmenty. Tyto pigmenty hnědnou na cestě do svrchních vrstev pokožky vlivem záření UV-A a kyslíku z krve (nepřímá pigmentace). Jestliže už proběhla určitá pigmentace předem, kůže okamžitě zhnědne působením záření UV-A (přímá pigmentace). Co se týče ochrany proti záření, přísluší záření UV-B další role. Způsobuje vytváření takzvané sluneční mozolnatosti, zesílení pokožky. Jestliže se vytvoří optimálně obě vlastní kožní ochranná opatření (pigmentace a sluneční mozol), lze dosáhnout až čtyřnásobné ochrany proti záření. Při umělém ozařování v soláriu probíhají tytéž procesy jako u přírodního slunění.

 

UV zdroje  – umělé zdroje UV záření.

 

UV zdroje, které jsou používané v soláriích, dělíme na dva základní typy -na zářivky (nízkotlaké trubice) a výbojky (vysokotlaké obličejové zářiče).

 

Nízkotlaké trubice (zářivky) jsou nejdůležitější součástí solária. Dělíme je podle výkonu na 80W, 100W  120W, 140W, 160W a 180W  a podle délky 1,5 m, 1,76 m a 2,0 m.

Speciální  trubice jako tzv. spagetti (25W, 52 mm) a Combi trubice (mají v jednom „tělě“ dvě opticky oddělená spektra záření) plní funkci integrovaného obličejového zářiče.

 

Důležitým parametrem UV zdrojů je podíl UVB/UVA záření, který se v běžných soláriích nejčastěji pohybuje od 0,7% do 2,6% UVB/UVA. U  spagettek je to  2,5% podílu UVB/UVA (např. v soláriích zn. LUMINA a LUXURA s označením SPr), obličejová část spektra u Combi trubic má podíl 2,0%UVB/UVA záření (např. u solárií LUMINA a LUXURA s označením XLc)

 

Vysokotlaké obličejové zářiče (výbojky) vyzařují koncentrované UV záření. Dělíme je opět podle výkonu na 400W (např. v soláriích zn. LUMINA s označením SLi), 500W, 700W  (např. v soláriích zn. LUXURA s označením SLi) až 1000W. Vysokotlaké obličejové zářiče mají vysoký podíl UVA záření, jsou vhodné pro intenzívní ozařování obličeje.

 

Každý typ a druh UV zdrojů má od výrobce stanovený maximální opalovací čas pro jednotlivé fototypy (2-4). Obecně platí pravidlo, čím větší výkon UV zdroje, tím kratší jsou opalovací časy. Není tomu tak ale vždy. U speciálně vyrobených trubic je možné dosáhnout výrazně kratších opalovacích časů například použitím  nových technologií. Tak se může stát i to, že inovovaná 100W trubice má stejné opalovací časy jako 180W trubice.

 

Životnost lamp je dle typu určená výrobcem a dosahuje od 500 do 800 hodin. Tato životnost by se neměla překračovat, protože „vypálené“ trubice  a obličejové zářiče vyzařují i tu část škodlivého UV záření, která je za normálních podmínek odfiltrována, a mohou tak Vašim klientům uškodit. Kvalitní UV zdroje vykazují i na konci své životnosti ještě minimálně 70% nominálního výkonu.

 

Horizontální solárium  HAPRO – LUMINA

36x100W a 3x400W

Foto

 

Vertikalní solárium ALPHACAB

54x100W

Foto

 

Otevírací doba
Po – Pá 9:00 – 11:30 / 13:00 – 19:00